Wel of geen Hanzestad

Zwolle wordt opnieuw lid van de Hanze is daardoor met de handel gebonden aan strenge regels. Maar de stad wil ook vrije handel bedrijven.

De Hanze reserveert handelsgebieden voor zijn leden en houdt anderen daarbuiten. Aaneengesloten Hanzesteden moeten de handel met niet-leden en buitengebieden laten verlopen via vaste handelskantoren en posten. Maar in Holland komt een vrije handelsgeest op, waar Zwolle door zijn gunstige ligging graag van profiteert. Met de Vecht als vaarweg naar het Duitse achterland en het Zwartewater en de Zuiderzee als verbindingen met Holland, is de stad een ideale overslagplaats voor het goederenverkeer tussen oost en west. Zwolle wil daarom handeldrijven met Holland, buiten de Hanze om.

Door niet zo duidelijk te benadrukken dat het een Hanzestad is, kan Zwolle twee kanten op. De stad profiteert van de beschermde markt van de Hanze én het lift mee met de explosief groeiende vrije markt van Holland. De Hanze twijfelt of Zwolle nog wel een volwaardig lid kan zijn.

Met de herbevestiging van het lidmaatschap van de Hanze in 1407 lijkt Zwolle duidelijk te kiezen. Maar in de praktijk verandert er niets. De stad blijft op oude voet handeldrijven tussen beide handelsblokken. De Hanze ergert zich daaraan. Zwolle heeft daar geen last van; het heen en weer schipperen in de handel bezorgt de stad een Gouden Eeuw. Pas in de 20ste eeuw treedt Zwolle duidelijk naar buiten als Hanzestad om de oude handelsgeest te benadrukken, die nog steeds springlevend is.