Vervolging van homoseksuelen

Tijdens de grootste vervolging van homoseksuelen uit de Nederlandse geschiedenis worden in Zwolle twee mannen opgepakt, veroordeeld en opgehangen.

Het begint in Utrecht, waar ene Zacharias Wilsma wordt aangehouden. Uit zijn bekentenis blijkt dat in de Republiek der Verenigde Nederlanden een wijdvertakt netwerk van sodomieten bestaat. De Bijbelse term ‘sodomiet’ verwijst naar zondig gedrag. Door homoseksuelen die naam te geven spreekt men hun veroordeling uit.

Het netwerk heeft vertakkingen onder alle rangen en standen. De onthullingen leiden ertoe dat homoseksuelen in de hele Republiek worden vervolgd. Maar liefst 289 mannen zijn het slachtoffer. Van hen krijgen 70 de doodstraf en 113 mannen worden hun woonplaats uitgezet en mogen er nooit meer terugkeren.

In Zwolle worden twee burgers vastgenomen, verdacht van sodomie. Het zijn de koffie- en theeverkoper Gerrit Banders en knopenmaker Andries Bilevelt. Dagenlang worden ze streng verhoord. Hieruit komt naar voren dat Jannes Nauta, die als hopman aan het hoofd staat van de burgerwacht, een belangrijke rol speelt in het Zwolse circuit van homoseksuelen. Banders en Bilevelt worden opgehangen, maar Nauta weet zijn arrestatie te voorkomen door te vluchten. Het grote pakhuis aan de Rodetorenplein waar Nauta woonde, is later naar hem vernoemd en heet nu ‘Het Hopmanshuis’.

Tegenwoordig is alles anders. Zwolle was al twee keer gaststad van de landelijke Roze Zaterdag, met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.