Ruilhandel met de Romeinen

Aan het begin van onze jaartelling wordt ten zuiden van Zwolle ruw ijzer gemaakt. Vermoedelijk als ruilmiddel in de handel met Romeinen.

Een aanwijzing hiervoor komt uit een opgraving uit 2002 bij de buitenplaats Bikkenrade, ten zuiden van Zwolle. Daar zijn delen van een Romeinse nederzetting gevonden die ongeveer 150 jaar na het begin van onze jaartelling werd gesticht en zeker 275 jaar lang bewoond is gebleven.

Een bijzondere vondst in de opgraving zijn kuiloventjes, gebruikt om van natuurlijk moerasijzerts uit de omgeving ruw ijzer te maken. Historici denken dat het ruwe ijzer werd gebruikt voor de paardenhandel met de Romeinen maar ook voor de handel in ijzer. Onduidelijk is of het om een grootschalige ijzerproductie gaat.

Hoewel de grens van het Romeinse Rijk zo’n 2.000 jaar geleden langs de Rijn ligt, is er bewijs van uitwisseling met Germaanse stammen aan de noordelijke kant van de grens, onder andere met munten. Sporen van ijzerproductie zijn behalve bij Bikkenrade ook gevonden bij Heeten-Hordelman, gemeente Raalte.