Regioziekenhuis Isala vestigt zich ook in Zwolle

Stichting Isala Klinieken is een regioziekenhuis, gevestigd in Zwolle, Kampen, Heerde, Meppel en Steenwijk. In 2013 opent het nieuwe gebouw in Zwolle.

De Isala Klinieken vormen samen een van de grootste ziekenhuizen in ons land. Het is het grootste niet-universitaire ziekenhuis. De naam Isala is afgeleid van het oude woord voor de IJssel. De vestiging van het regioziekenhuis in Zwolle ontstaat na een fusie van het Sophia Ziekenhuis en De Weezenlanden.

De geschiedenis van de moderne geneeskunst in Zwolle begint op 1 oktober 1884. Op die datum gaat het gemeentelijke Sophia Ziekenhuis van start. Het ziekenhuis is gevestigd op de Bagijneweide bij de Rhijnvis Feithlaan en begint bescheiden. Er is één arts die in deeltijd voor tien patiënten zorgt.

Een aantal jaren later, in 1897, wordt in het ouderlijk huis van de Zwolse religieuze zuster Judith Helmich een rooms-katholiek ziekenhuis geopend. Dit gebeurt in het Drostenhuis aan de Melkmarkt. Omdat al snel behoefte is aan meer ruimte, volgt een verhuizing naar twee herenhuizen aan het Groot Wezenland. Het nieuwe ziekenhuis krijgt de naam Rooms-Katholiek Ziekenhuis. Later verandert dit in De Weezenlanden, een naam die is afgeleid van de locatie.

Na een vrij primitieve start wordt de gezondheidszorg in Zwolle vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw steeds professioneler. Het Sophia Ziekenhuis en De Weezenlanden werken meer en meer samen, wat uiteindelijk resulteert in de moderne Isala Kliniek.