Ortskommandantur


Bekijk hier de hele audiotour van ANNO.

”Het belangrijkste deel van het Duitse bestuur over Nederland zetelde in het westen van het land. In elke provincie werden functionarissen benoemd, de zogeheten Beauftragten en Referenten, die toezicht hielden op het provinciale en gemeentelijke bestuur. Het militaire toezicht en de bewaking van door de bezetters gebruikte panden en andere veiligheidszaken waren opgedragen aan de zogenoemde Ortskommandant. In Zwolle vestigde hij zich met zijn staf en bijbehorende diensten in het pand aan de Burgemeester Van Roijensingel 13, waar oud-burgemeester I.A. van Roijen tot aan zijn dood in 1938 had gewoond. Het pand werd door de bezetters in beslag genomen en de bewoners konden vertrekken. Na afloop van de oorlog was het Militaire Commissariaat er tijdelijk gevestigd, evenals het Provinciaal Bureau voor Oorlogsslachtoffers.”