Oprichting van de Nieuwe Hanze

Tijdens het 750-jarig jubileum van Zwolle wordt de Nieuwe Hanze opgericht. Deze grootste stedenvereniging ter wereld richt zich vooral op de toekomst.

Zwolle wil iets blijvends aan zijn jubileumviering overhouden en besluit de oude Hanzesteden bij elkaar te brengen. Het is niet de bedoeling om met heimwee terug te kijken. Maar in een snel veranderende wereld wil Zwolle op een verantwoordelijke manier zijn plek innemen en meedoen.

Als blijkt dat de belangrijkste oud-Hanzesteden Lubeck, Hamburg en Bremen het idee steunen, verstuurt Zwolle samen met Lubeck – als voormalig voorzitter van de Hanze – de uitnodigingen. Hier gaan 45 steden op in. Op 23 augustus 1980 wordt in het Zwolse stadhuis in aanwezigheid van prins Claus ‘Die Hanse der Neuzeit’ opgericht.

Vanaf die tijd organiseert jaarlijks een van de aangesloten steden de Internationale Hanzedagen. Daar ontmoeten de leden, bedrijven en publiek elkaar in verschillende programmaonderdelen. Het verbond heeft nu bijna 200 leden uit 16 landen. Aan het hoofd staat de overkoepelende organisatie ‘Städtebund Die Hanse’. Elke stad die verbonden was met de historische Hanze, kan lid worden. Voor jongeren is er een speciaal platform: Youth Hansa. Zwolle heeft voor de oude Hanze niet zoveel betekend. Maar in de nieuw Hanze is het een lid dat ertoe doet.