Kijken zonder te graven

De opgraving in het Stinspark gaat gestaag door, maar ook op andere manieren wordt er informatie verzameld. Zo waren er afgelopen maandag twee geofysische specialisten aanwezig. Zij vergaarden informatie uit de bodem door middel van twee technieken, zonder hierbij de bodem te verstoren. “De technieken zijn snel en kosteneffectief”, zegt geofysisch specialist Ferry van den Oever. Grote oppervlakten kunnen op deze manier dus snel worden ingemeten. Een global positioning system (GPS) wordt gebruikt in combinatie met de twee technieken. Deze geeft de locatie weer.

Allereerst gebruikten ze de techniek magnetometrie, afgekort MAG. Het apparaat is te zien op foto twee. Een magnetometer registreert bijzonderheden die afwijken van het aardmagnetisch veld tot 1,5 meter diep. In dit geval bijvoorbeeld de muren van het kasteel uit 1362 of de grachten die om het kasteel heen lagen. De grachten kunnen opgemerkt worden wanneer deze opgevuld zijn met puin. De MAG produceert een kaart waarop de contrastverschillen te zien zijn. Wanneer er veel baksteen aanwezig is in een gebied zal de kaart dit aantonen. Als de bakstenen samen een vierkant vormen dan weet je dat dit de muren zijn van een gebouw, bijvoorbeeld het kasteel.

De tweede techniek, zie foto één, is elektromagnetische inductie, in het kort EMI. Deze techniek meet geleidingsverschillen in de bodem. Dit kunnen afwijkende bodemsoorten zijn maar ook grachten. In het Stinspark hebben ooit grachten gelegen die bij het kasteel hoorden. Met behulp van deze techniek wordt de ligging van de grachten in beeld gebracht. Het vochtgehalte van een gracht is namelijk een stuk hoger dan de grond links en rechts ervan. De EMI produceert een kaart waarop de geleidingsverschillen te zien zijn.

Naderhand worden er dus twee kaarten gemaakt. Deze leggen ze over elkaar en samen met de archeoloog, in dit geval Michael Klomp, wordt er overlegd wat er nu te zien is. De twee technieken samen maken een compleet plaatje. “Soms zie je met de ene techniek iets wat je met de andere niet had gezien”, beaamt Ferry van den Oever. Wat er precies uitkomt is dus nog de vraag, maar de hoop is natuurlijk dat de contouren van het kasteel duidelijker worden!