Erfgoedplatform: Zwolse schuilkerken

 

Rondom 1580 zijn de katholieke kerken in Zwolle in handen gekomen van de Reformatorische kerken. De katholieke gemeenschap gaat ondergronds in schuilkerken. Zij echter niet alleen. Ook de Doopsgezinde en Lutherse gemeenschappen trekken zich gedwongen terug in schuilkerken. Hoe werkte dit in de praktijk? Werd de soep zo heet gegeten als die leek opgediend? Wat betekende dit voor de kerkelijke kunst van die kerkgenootschappen? Hoe heeft die deze periode overleefd?

De presentatie vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwe basiliek (Peperbuskerk). Daar zullen ook diverse kerkschatten uit die periode worden tentoongesteld. Die kunt u na een eerste lezing bezichtigen. Artez Hogeschool voor de Kunsten zal zorgen voor de muzikale omlijsting.

De lezing wordt verzorgd door Paulus ten Doeschate (1950). Staatkundig econoom. Oud-voorzitter Lokatieraad van de OLV-basiliek, voorzitter RK Kerkhof Zwolle en bestuurslid Stichting De Emmanuelshuizen en Stichting Vrienden van de Zwolse basiliek.