Diezepoort

Diezepoort

”Op allerlei manieren was de bezetter aanwezig in het straatbeeld. Militairen waren op verschillende plekken in de stad gelegerd en liepen rond in de stad. Verder waren er gebouwen waar het Duitse gezag en zijn diensten zetelde, zoals dat van de Ortskommandant aan de Burgemeester Van Roijensingel, de Beauftragte en Sicherheitspolizei aan de Potgietersingel en de Duitse politie in de Emmastraat. En naar mate de bezetting langer duurde, werden steeds meer schoolgebouwen in beslag genomen, met name om de soldaten te legeren. Ook aan de bewegwijzering op straat was de Duitse invloed te zien. Niet alleen verwezen ze naar de instanties van de bezetter, ze waren ook in het Duits gesteld. Op het bord bij de Diezerpoortenbrug verordonneerde de Ortskommandantur dat Duitse leger-, SS- en politievoertuigen voorrang hadden. Het was verboden dergelijke borden te fotograferen.”

Dit vrijheidsverhaal maakt onderdeel uit van de expositie ‘Vrijheidsverhalen van Zwollenaren.’ Kom jij een vrijheidsverhalen halen of brengen? Stuur je verhaal naar info@anno.nl

Historisch Centrum Overijssel: FD026608
Maker: Jacob Johan Reinking
Locatie: Diezerpoortenbrug
Datering: 25 februari 1941