Dichter bij God komen op de Agnietenberg

De grootste invloed van Zwolle op de wereld komt van een boek, geschreven door een monnik op de Agnietenberg.

Het begint bij Thomas Hemerken, rond 1380 geboren in Kempen, in het huidige Nordrhein-Westfalen (Duitsland). Als tiener gaat Thomas naar Deventer om daar verder te leren. Hij sluit zich aan bij de Moderne Devotie, een spirituele beweging binnen de rooms-katholieke kerk. Daar wordt hij opgenomen in het huis van de Broeders van het Gemene leven van Florens Radewijns.

Bewust van zijn zonden reist Thomas in 1399 naar Zwolle om een aflaat van de kerk te verdienen, die hem in het hiernamaals zou verlossen van straffen. Onderweg bezoekt hij zijn broer, overste (‘prior’) in het nabijgelegen klooster Agnietenberg. Hij besluit te blijven en brengt vrijwel zijn hele leven binnen de kloostermuren door.

Nadenkend over de verleidingen van het aardse leven, zet Thomas op oudere leeftijd zijn gedachten hierover op papier. Dit levenswerk, dat hem twintig jaar bezighoudt, krijgt de titel ‘De Imitatione Christi’ oftewel ‘De navolging van Christus’. Hiermee zegt de auteur hoe hij invulling aan zijn leven wil geven spoort hij anderen aan om dit ook te doen. Hij overlijdt in 1471.

‘De navolging van Christus’ wordt een van de meest gelezen boeken in de middeleeuwen. Uitgebracht in het Latijn en onder de naam van Thomas a Kempis, volgen al snel de eerste vertalingen. Ook nu nog verschijnen steeds nieuwe edities, het boek inspireert wereldwijd miljoenen mensen.