De Grote Kerk

De Grote Kerk of Sint-Michaëlskerk heeft veel van de geschiedenis van Zwolle meegemaakt. De hoge toren stort uiteindelijk in.

Op de plek van de Grote Kerk of Sint-Michaëlskerk staat in 1040 al een Romaanse voorganger. Delen van de fundering hiervan zijn in 2021 blootgelegd bij een opgraving. De huidige Grote Kerk is een gotische hallenkerk en stamt uit 1452. In die tijd heeft de kerk een indrukwekkende toren van zo’n 115 meter hoog. Dat is hoger dan de Domtoren in Utrecht.

Dat zo’n hoogte niet zonder gevaren is, blijkt uit het feit dat de toren meerdere keren door de bliksem is getroffen: in 1548, 1606 en 1669. De 17e-eeuwse schilder Jan Grasdorp legt het verval van de toren in een reeks schilderijen vast. In 1682 bezwijkt de toren definitief. De consistoriekamer – de vergaderruimte van de kerkenraad – is ongeveer gebouwd op de plek waar vroeger de toren stond. Bij opgravingen eind 2021 aan de Luttekestraat zijn brokstukken van de toren gevonden en vermoedelijk ook de fundering van een voorganger ervan.

Bij het instorten van de toren wordt het grote orgel gedeeltelijk verwoest. In 1719 ontwerpt orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719) een nieuw orgel, dat zijn twee zoons vervolgens bouwen.

Veel meer of minder beroemde Zwollenaren hebben hun laatste rustplek in en rond de kerk gekregen. Het beheer van de Grote Kerk ligt in handen van de Stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle.