Crematiegraven in het Stinspark

Onverwachts kwamen er prehistorische sporen tevoorschijn tijdens de opgraving in het Stinspark. Zeven haardkuilen uit 7000 voor Christus afkomstig van jagers en verzamelaars werden twee weken geleden aangetroffen. Deze haardkuilen geven een bijzonder inkijkje in de geschiedenis van Zwolle. Dit waren namelijk de eerste bewoners van dit gebied. Wat mogelijk nog interessanter is, zijn de drie crematiegraven die tijdens de opgraving aan het licht kwamen. Deze verbrandde botfragmenten zijn onderzocht door een fysisch antropoloog en zijn 100% zeker menselijk.

Deze week was fysisch antropoloog Menk Hendriksen van RAAP aanwezig in het Stinspark om de drie crematiekuilen te onderzoeken. Samen met de Zwolse archeologen en de vrijwilligers verzamelde hij de crematiekuilen in zakken. De inhoud van deze zakken wordt de aankomende tijd gezeefd. Dan kun je namelijk pas echt weten wat voor botfragmenten er in de kuil lagen en hoeveel personen hier begraven zijn.

De crematiegraven komen waarschijnlijk uit de bronstijd of de ijzertijd. “Wij hebben onze tradities maar de mensen toen ook. Bij een bepaalde cultuur hoort een bepaalde traditie”, aldus Menk. De kans is groot dat dit boeren waren met een vaste woonplaats. De nederzettingen stonden dan ergens in deze omgeving.

Tijdens het afgraven van de crematiekuilen zijn geen urnen of grafgiften gevonden. Wat wel tussen het menselijke materiaal kan zitten zijn verbrandde botfragmenten van dieren. De dieren werden dan tegelijkertijd verbrand met de persoon, of personen, op de brandstapel. Vervolgens werd alles verzameld, mens, hout en eventueel dier, en in een kuil gelegd. De brandstapel stond dus elders en niet op de locatie van de nu aangetroffen crematiekuilen. Daarvoor zijn de kuilen te klein.

Als alle resten zijn gezeefd, kan Menk gaan determineren. “Schedelfragmenten zijn goed herkenbaar”, stelt Menk. Als de schedelnaad te zien is op een schedelfragment kan Menk inschatten hoe oud de overleden persoon was toen diegene stierf. Hoe minder vergroeid de schedelnaad, hoe jonger de persoon. De crematiegraven zijn inmiddels geborgen en worden nauwkeurig onderzocht. Hopelijk volgt er snel meer informatie over onder andere de leeftijd, het geslacht en de ziektebeelden. Houd de socials van Erfgoed Zwolle in de gaten voor de laatste updates!