Canadezen in Assendorp

”Nieuwsgierig sloegen de bewoners van Groot Wezenland 8 gade wat er voor hun huis gebeurde. Het was 14 april 1945, de dag van de bevrijding van Zwolle. Een vijftal bewapende Canadese soldaten liep richting de Zwolse binnenstad. Ze behoorden bij een in Ittersum gelegerd regiment dat de dag ervoor naar de stad was opgerukt. De Canadezen waren niet zeker van de aanwezigheid van een Duitse legermacht in Zwolle, en hadden voorbereidingen getroffen om de Duitse troepen met een bombardement uit de stad te verjagen. Dat bleek niet nodig, want een verkenner van een ander regiment, Léo Major, constateerde dat de Duitsers de stad nagenoeg hadden verlaten. De stad hoefde dus niet gewapenderhand en met grof geweld te worden ingenomen. De soldaten konden rustig en vergezeld door enkele Zwollenaren die hen misschien de weg wezen in de richting van het stadscentrum lopen.”