Lesprogramma: Steden en Staten

Inhoud les

In deze les maken de leerlingen kennis met Zwollen in het tijdvak Steden en Staten (1000-1500). Bij ANNO zoomen we in op de periode waarin Zwolle is ontstaan en een bloeiende stad werd. De leerlingen gaan aan de slag met onderwerpen waar ze het thuis nog over hebben. Want waarom heet Zwolle eigenlijk Zwolle? Wat betekent het om een Hanzestad te zijn? Wat was eigenlijk HET product dat Zwolle rijkdom bracht in de 15e eeuw? Dit alles gaan de leerlingen ontdekken met interactieve vraaggesprekken, maar ze gaan ook echt zelf ontdekken in en rondom het museum. In het archeologielab gaan we samen een paar heel bijzondere voorwerpen onderzoeken!

Lesdoelen

Dit lesprogramma sluit aan bij de SLO-kerndoelen van de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en “Kunstzinnige oriëntatie”.

Geschikt voor

Groep 5 t/m 8.