Privacy

Privacy museum ANNO

ANNO verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. Je deelt persoonsgegevens met ons als jij verhalen indient en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van jouw computer. Het gaat om alle gegevens die we met je in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Jouw privacyrechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd? Maak dan gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt jij jouw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt je ons hierom vragen.

Je kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur jouw ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

ANNO | Stichting Allemaal Zwolle
Melkmarkt 41
8011 MB Zwolle

Binnen 4 weken krijg je een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou als dat nodig is. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verstrekt hebben. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Webanalyse
Voor onze webanalyse maken we gebruik van Google Analytics. Met dit programma kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt. We bewaren de data op servers in Nederland.

Daarnaast maken we gebruik van functionele en analytische “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als je onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website. Je kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regel jij via de privacy-instellingen van jouw browser.

Onze volledige privacyverklaring lezen? Kijk dan op: volledige privacyverklaring van ANNO