Lesprogramma: Over Bikkels en Pechvogels

Inhoud les

De leerlingen brengen een bezoek aan museum ANNO. Ze starten met een bezoek aan het archeolab waar de archeoloog een schoentje heeft gevonden van een kind uit de Middeleeuwen…

Van wie zou dit schoentje kunnen zijn geweest? Daar denken we samen over na. Vervolgens lopen we een korte route door de binnenstad die het kind in de Middeleeuwen ook gemaakt heeft. We beginnen bij zijn huis en gaan daarna langs het huis van zijn vriendje (een huis met een naam en zonder nummer zoals toen gebruikelijk was). We lopen naar de school (of althans de plek waar de school toen stond), en gaan zitten in de Middeleeuwse schoolbanken in het Academiehuis. De leerlingen leren hoe het er aan toe ging in de klas, ontmoeten de rector en spelen vervolgens een spelletje (bikkelen) dat kinderen in de Middeleeuwen al speelden!

Lesdoelen

Dit lesprogramma sluit aan bij de SLO-kerndoelen van de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en “Kunstzinnige oriëntatie”.

Geschikt voor

Groep 3-5