Lesprogramma: De Tweede Wereldoorlog in Zwolle

Inhoud lesprogramma

Stadsmuseum ANNO heeft al het lesaanbod over de Tweede Wereldoorlog in Zwolle gebundeld en verzameld op een interactieve kaart inclusief achtergrondinformatie, uitgewerkte lessen, opdrachten en tips voor excursies. Ga samen met de klas aan de slag met thema’s als Bezetting, Jodenvervolging, Verzet, Bevrijding en Nasleep.

De interactieve kaart geeft met stippen een mooi overzicht van alle plekken in Zwolle waar iets bijzonders is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. U kunt ervoor kiezen om het hele pakket als één groot lesprogramma te gebruiken, of individuele lessen eruit te selecteren wanneer u een keer een themales wilt doen. Er worden volop suggesties gedaan voor bijpassende rijke teksten, excursies, wijkwandelingen en opdrachten met de focus op omgevingsgericht onderwijs en burgerschap.

De kaart is geheel zelfstandig door de leerkrachten en leerlingen te gebruiken. Voor meer diepgang kunt u ervoor kiezen om gastles af te nemen bij een bepaald thema.

Deelnemende partijen in dit programma zijn:

– Museum ANNO
– Het Oversticht
– Stichting Judaica
– Stadkamer
– Toos Ligtenberg en Peter Vader (vrijheidswandeling)
– Stadwandelingen Zwolle