Workshop Kadaster

Het Kadaster is een belangrijke informatiebron voor onderzoekers, zo kun je van afzonderlijke percelen de eigenaren, het grondgebruik en wijzigingen achterhalen. In 1832 trad het Kadaster, zoals we het nu nog steeds kennen, in werking met als doel om een rechtvaardige heffing van grondbelasting mogelijk te maken. Heb jij moeite met het vinden van de weg in de kadastrale registers? Meld je dan aan voor de workshop Kadaster op woensdag 15 februari bij museum ANNO.

Tijdens de workshop geeft Wim de Ruiter een inleiding over het kadaster en welke informatie je uit de kadasterarchieven kunt halen voor jouw onderzoek. Je krijgt uitleg over hoe je met behulp van het percelenregister, de leggers en de hulpkaarten door de kadastrale geschiedenis kunt gaan. Uiteindelijk terug naar 1832. Daarnaast wordt er geoefend met de applicatie ‘De Kadaster Archiefviewer’ zodat je direct zelf aan de slag kan.