Erg Goed Erfgoed – Bronnen van Bouwhistorisch Onderzoek

Geplande werkzaamheden, zoals een verbouwing, zijn een mooie aanleiding om opnieuw de bouwgeschiedenis van een gebouw te onderzoeken. Bij het onderzoek worden eerst de al beschikbare bouwhistorische rapportages en (archief)bronnen onderzocht. Het pand wordt daarna van onder tot boven nogmaals bekeken. De bouwhistoricus legt alles vast: bouwsporen in muren, balklagen, kelders en kapconstructies. Een onderzoek beperkt zich niet tot de huizen, maar er wordt ook gekeken naar de relatie van de panden met de ruimte erom heen.