Fraterhuis Academie: De geheimen van Zwolse gebouwen

Bouwhistorisch onderzoek leert ons enorm veel over de geschiedenis van de stad Zwolle. Het gebouw, de gebouwde omgeving, is de belangrijkste bron voor een bouwhistorisch onderzoek. Voor het ‘lezen’ van een gebouw is veel kennis nodig van het bouwen in het verleden. De gebruikte materialen en constructies en de technieken waarmee constructies zijn gebouwd, vertellen een heel verhaal. Het voor een dak gebruikte hout geeft bijvoorbeeld veel informatie over de bouwtijd van een pand. Bijna elke aanpassing of verandering aan een gebouw laat sporen na. Deze bouwsporen geven een beeld van de veranderingen aan een gebouw door de eeuwen heen. Geplande werkzaamheden, zoals een verbouwing, bieden een kans om opnieuw de bouwgeschiedenis van een gebouw te onderzoeken.

Bij het onderzoek worden eerst de beschikbare bouwhistorische rapportages en (archief)bronnen onderzocht. Het pand wordt daarna van onder tot boven nogmaals bekeken. De bouwhistoricus legt alles vast: bouwsporen in muren, balklagen, kelders en kapconstructies. Een onderzoek beperkt zich niet tot één pand, maar er wordt ook gekeken naar de relatie met de gebouwen en ruimte erom heen. Recent werd een aantal panden aan de Koestraat in Zwolle onderzocht. Het onderzoek gaf een prachtig beeld van de bouwgeschiedenis van de panden, maar er werden ook nieuwe aanwijzingen gevonden voor hoe de stadsmuur van Zwolle hier liep en eruit zag. De betrokken bouwhistorische onderzoekers vertellen over hun werk en wat ze ontdekt hebben. Na deze middag kijk je nooit meer hetzelfde naar de stad…