Lezing Statenresoluties – Collectie Overijssel

De term ‘Statenresoluties’ spreekt voor de meeste mensen waarschijnlijk niet meteen tot de verbeelding. Het gaat hierbij om de besluiten (resoluties) van de Staten van Overijssel, die in deze periode bestonden uit leden van de Ridderschap en vertegenwoordigers van de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle. Deze besluiten gingen over het bestuur van de provincie zelf, maar bijvoorbeeld ook over de relaties en samenwerking met de andere provincies van de Republiek wat betreft buitenlandse betrekkingen (de oorlog tegen Spanje, admiraliteit, handel etc). Daarnaast werden ook beslissingen genomen over verzoeken (rekesten) ingediend door individuen of instanties bij de Staten over de meeste uiteenlopende zaken.

Hoewel de inhoud van de resoluties niet het onderwerp van het onderzoek is, zal er her en der in de lezing wel een tipje van de sluier opgelicht kunnen worden over wat er zoal werd besproken in de vergaderingen. Wat te denken van een uitgebreid bericht over het ‘grausame’ weer in januari 1552, bijvoorbeeld, of de splitsing in de Staten over de benoeming van de drost van Twente in de jaren 1650 en 1660?

Het doel van de fellowship is te onderzoeken in hoeverre de verschillende resolutieboeken van de Staten zelf, van elk van de drie steden, en van de Ridderschap met elkaar overeenkomen (of niet), en welke het meest compleet zijn. Dit is van belang voor gebruikers van Collectie Overijssel, bijvoorbeeld als zij in het kader van het 500-jarig bestaan van de provincie in 2028 gebruik willen maken van de resoluties. Ook hieraan zal in de lezing aandacht worden besteed.

Al met al belooft het een fascinerende avond te worden voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van Overijssel!